InstantieGerechtshof 's-HertogenboschDatum uitspraak02-04-2019Datum publicatie03-04-2019 Zaaknummer200.213.301_01Formele relatiesTussenuitspraak:  ECLI:NL:GHSHE:2018:3709RechtsgebiedenCiviel rechtBijzondere kenmerkenHoger beroepInhoudsindicatie Art. 7:658 BW. Werkgever is aansprakelijk voor de schade als gevolg van het ongeval op de werkvloer met een heftruck, nu niet vaststaat dat werkgever haar zorgplicht is nagekomen of dat het ongeval in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van werknemer.WetsverwijzingenBurgerlijk Wetboek Boek 7 658VindplaatsenRechtspraak.nl Verrijkte uitspraak Hof 's-Hertogenbosch 2 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1215 GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH  Team Handelsrecht zaaknummer 200.213.301/01 arrest

uitkering schade

Arbeidsongeschiktheidsverzekering; verzekerde weigert informatie te verstrekken. Stopzetten uitkering, mag dat?

Op verzekerde rust de verplichting om op grond van de polisvoorwaarden en op grond van art. 7:941 lid 2 BW de door verzekeraar gevraagde informatie te verstrekken. Indien verzekerde weigert om gevraagde gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de beoordeling of verzekerde recht heeft op een uitkering, dan mag de verzekeraar de arbeidsongeschiktheidsuitkering stopzetten.

schade cafe horeca

Steekpartij Koningsnacht schadevordering door horeca-ondernemers; onrechtmatige daad dader?

Op Koningsnacht heeft een steekpartij plaatsgevonden door een bezoeker van een cafe. Bij deze steekpartij zijn twee studenten zwaargewond geraakt. De steekpartij vond plaats in De Drie Gezusters in Nijmegen. Na de steekpartij zijn De Groote Griet, De Drie Gezusters en Heidi’s Skihut door de politie ontruimd. De straat werd deels afgezet en in horecagelegenheden werden geen nieuwe bezoekers toegelaten. Heeft de dader een onrechtmatige daad tegenover de horeca-ondernemers gepleegd die door

SCHADE boom boom tak

Gemeente aansprakelijk voor schade afgebroken tak van boom?

Op een zonnige dag stond eiseres op de opstaplocatie van de toeristische fluisterboot in Zutphen. Deze opstaplocatie is gelegen onder een kastanjeboom die eigendom is van de Gemeente Zutphen. Onverwachts breekt er één van de hoofdtakken van de kastanjeboom af en komt ten val. Eiseres lijdt schade en heeft de Gemeente Zutphen aansprakelijk gesteld voor de schade. Heeft de gemeente een onaanvaardbaar risico genomen en de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW geschonden?

Aanrijding bromfietsers, alcohol

Een bromfietser die op 11 september 2016 in Amsterdam Nieuw-West met teveel alcohol op een andere bromfietser heeft aangereden, moet een schadevergoeding betalen. In de ernst van de door gedaagde gemaakte fout en de lichamelijke en psychische gevolgen van het ongeval voor eiser ziet de rechtbank aanleiding om de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 lid 1 BW toe te passen. Eiser heeft door het ongeval een zware hersenschudding opgelopen, had een scheurtje in

Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen verzoekt om deskundigenonderzoek chroom-6 gritstof. Afgewezen.

Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen verzoekt om een aanvullend voorlopig deskundigenonderzoek te laten doen naar bepaalde ziekten als mogelijk veroorzaakt door het werken in de aanwezigheid van chroom-6 gritstof. De hoofdzaak staat al voor uitspraak. Geen invloed meer mogelijk op keuzes in hoofdzaak. Verzoek voorlopig deskundigenbericht in strijd met de goede procesorde. Hof 's-Hertogenbosch 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:599 Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL POMS ZN, genaamd Stichting NL-POMS zuid, gevestigd te ,

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder?

AV; moment totstandkoming overeenkomst; kernbeding; uitsluitingsclausule; duur uitkering; debat belastingschade onvoldoende gevoerd.

Rechtbank Amsterdam 3 oktober 2010, ECLI:NL:RBAMS:2018:7482 (tussenvonnis) wonende te , eiser, advocaat mr. R. Gerretsen te Utrecht, tegen de rechtspersoon naar buitenlands recht LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED, gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. M.F. Benningen te Amsterdam. Partijen worden hierna en LGI genoemd. 1 De procedure 1.1. de dagvaarding van 12 juni 2017 met producties, de conclusie van antwoord, tevens houdende een voorwaardelijk verzoek tot overlegging stukken ex artikel

Geen aansprakelijkheid voor een onveilige situatie in strandbad

Verzekerde heeft opzettelijk schade veroorzaakt. Auto te water geraakt. Verzekeringsrecht.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1061 in de zaak van de naamloze vennootschap ASR Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Utrecht, appellante, in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, hierna: ASR, advocaat mr. S.C. Banga, tegen: , wonende te , geïntimeerde, in eerste aanleg: eiser in conventie, verweerder in reconventie, hierna: , advocaat: mr. M.J. Willemsen. 1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep 1.1 Voor het

Deelgeschil: verzoek deskundigenrapporten te laten gelden als uitgangspunt vaststelling omvang schade. Ongeval tussen bus GVB en fietser

Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychisch letsel dat is ontstaan in de uitoefening van werkzaamheden

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:593 Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2017:2234 en ECLI:NL:GHSHE:2017:4857. appellante in principaal hoger beroep, geïntimeerde in incidenteel hoger beroep, verder te noemen , advocaat: mr. F. Wubbena te Oosterhout, tegen , wonende te , geïntimeerde in principaal hoger beroep, appellant in incidenteel hoger beroep, verder te noemen , advocaat: mr. C.C. Wijburg te Utrecht, en onder zaaknummer 200.167.892/01 van wonende te

Baby schade

Schadevordering wegens wrongful birth na mislukte sterilisatie

  Zwanger na mislukte sterilisatie Eisers (hierna: “man en vrouw”) zijn getrouwd en hebben drie kinderen. De man heeft in het ziekenhuis een sterilisatieoperatie ondergaan. Het sperma-onderzoek toonde geen levende zaadcellen meer aan. De man kreeg te horen dat hij steriel was en dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen niet meer noodzakelijk was. Een paar maanden later raakte de vrouw zwanger. Kort daarna trad de vrouw in dienst bij een horecagelegenheid. Deze arbeidsovereenkomst

Wettelijke rente verzekeringsovereenkomst

Wettelijke rente bij de verzekeringsovereenkomst

Wettelijke rente bij de verzekeringsovereenkomst Wettelijke handelsrente art. 6:119a BW verzekeraar Een verzekeringsovereenkomst is geen handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (BW) (vergelijk Hof Amsterdam 21 juni 2011, LJN BR5292). De verzekeraar is dan ook geen wettelijke handelsrente verschuldigd. Gewone wettelijke rente art. 6:119 BW verzekeraar De verzekeraar is wel gewone wettelijke rente verschuldigd over de niet tijdig betaalde uitkering. Vastgesteld dient te worden of er sprake

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected